- Περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 24% - Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.
lcp

Πολιτική απορρήτου και προσωπικά δεδομένα

Ασφάλεια κατά την πλοήγηση και συναλλαγή

α) Κάθε χρήστης που εγγράφεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας δημιουργεί, σε κατάλληλα διαμορφωμένες φόρμες, έναν Προσωπικό Κωδικό Εισόδου (e-mail ή username) και έναν μοναδικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password). Για να διασφαλίσετε το απόρρητο των μυστικών κωδικών ασφάλειάς σας, σας συνιστούμε να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό Ασφαλείας (password) και να χρησιμοποιείτε συνδυασμούς κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και σημείων στίξης, ούτως ώστε να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμοι. Περαιτέρω ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας αυτού και μη αποκάλυψής του σε τρίτα πρόσωπα. Σε  περίπτωση τυχόν απώλειας των κωδικών αυτών ή διαρροής τους, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Topomarket IKE. Αν οι κωδικοί χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας μας, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Viva ή μέσω PayPal, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον με κρυπτογράφηση 128bit. Η Topomarket IKE δεν γνωρίζει και δεν αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών των χρηστών.

β) Όλες οι πληροφορίες που ο χρήστης εισάγει στις ειδικές φόρμες του διαδικτυακού τόπου της Topomarket IKE είναι απόλυτα εμπιστευτικές και η Topomarket IKE λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο των συναλλαγών με τους χρήστες, ακόμη και όταν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτείται η συνεργασία με τρίτους, συνεργάτες της εταιρείας μας βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού προσωπικών δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Επιπλέον, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η αποκάλυψη των στοιχείων των χρηστών είναι δυνατή μόνο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής τους ή εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσης σε απόφαση δικαστικής ή άλλης δημόσιας αρχής. Κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί για τα στοιχεία που τηρούνται για εκείνον, καθώς και να ζητήσει την τυχόν διόρθωσή τους εφόσον διαπιστωθεί  ότι υπάρχει λάθος.

γ) Εφόσον οι χρήστες δηλώσουν, στις ειδικές φόρμες, ότι το επιθυμούν, τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών καταλόγων και λοιπού έντυπου υλικού της «Topomarket IKE» καθώς και για αποστολές προσφορών συνεργατών.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών;

Η Topomarket IKE – www.topomarket.gr -  ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες μόνο στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης συμπληρώσει φόρμα ενδιαφέροντος όπου απαιτείται να συμπληρώσει στοιχεία όπως το email του, το όνομα και επώνυμο του καθώς και το τηλέφωνο του ή και την ιδιότητα του. Τα δεδομένα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία των εκπροσώπων της Topomarket IKE με τους χρήστες και για τον λόγο που έχουν δοθεί. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν διατίθενται σε τρίτους.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου και θα χαθούν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να απολαμβάνει ο χρήστης με την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου.

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter).

Για ενημέρωση των εγγεγραμμένων πελατών στις λίστες επικοινωνίας μας, η Topomarket έχει ειδικές φόρμες σε διάφορα σημεία του ηλεκτρονικού καταστήματος με τις οποίες προτρέπει τους χρήστες του ιστότοπου https://www.topomarket.gr/ να εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, δίνοντας έτσι την συγκατάθεσή τους ώστε να λαμβάνουν επικοινωνία που βασίζεται στις προσωπικές τους προτιμήσεις. Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να συλλέγονται με άλλους τρόπους επίσης π.χ. έντυπα ή μέσω καμπάνιας σε Κοινωνικά Δίκτυα. Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Η Topomarket IKE για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με την εταιρεία Sendinblue η οποία είναι πιστοποιημένος ESP (Email Service Provider).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211 4052052.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

 • H Topomarket IKE τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούν οι χρήστες με την περιήγηση/εγγραφή τους στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Για την τήρηση των δεδομένων αυτών ζητείται η ρητή συγκατάθεση του χρήστη πριν την περιήγηση στην  ιστοσελίδα.Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της ενημερωτικής υποστήριξης των πελατών/χρηστών, την ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών/χρηστών εν σχέσει με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει η Topomarket IKE  και την εκτέλεση τυχόν μεταξύ μας σύμβασης (παράδοση υπηρεσίας/προϊόντος, τιμολόγηση κ.λπ) και δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων εκτός της ΕΕ εκτός συνεργαζόμενων εταιρειών που χρησιμοποιούμε για την μαζική αποστολή ενημερωτικού υλικού και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος και κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των πελατών/χρηστών.
 • Δεν θα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ
 • Θα αποθηκεύονται για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Δικαιώματα χρήστη

Κάθε χρήστης:

 • Έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων του.
 • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα στοιχεία που τηρούνται για εκείνον.
 • Έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εκείνον  και  επαληθεύσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους
 • Έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει  να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας εκτός εάν αυτά απαιτείται να τα γνωρίζουμε εφ’ όσον σχετίζονται με άλλους είδους συναλλαγές ή διαδικασίες (π.χ. ανάγκη ολοκλήρωσης φοροτεχνικής διαδικασίας για  έκδοση τιμολογίου και δελτίου αποστολής, νομικής φύσης υποχρέωση)
 • Έχει το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή το δικαίωμα να αντιταχθεί ή να αμφισβητήσει αιτιολογημένα τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του  και τη νομική βάση για επεξεργασία ή για αποστολή ενημερωτικού υλικού  μάρκετινγκ καθώς επίσης  να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων πελάτη μπορεί να γίνει μέσα από τον Λογαριασμό Πελάτη.

Χρήση cookies

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και  το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να πιστοποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες/επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα Cookies. Η Topomarket IKE  χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους coοkies για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του:

 • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site.
 • Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
 • Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του site να βελτιώνουν το περιεχόμενο του με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες.
 • Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν το site να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για τον χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου και θα χαθούν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να απολαμβάνει ο χρήστης με την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου.

Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας των cookies η Topomarket IKE  δεν έχει καμία πρόσβαση σε τυχόν ανώνυμα cookies από άλλους φορείς (third party cookies) και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτά. Για παράδειγμα όταν μοιράζεστε ένα άρθρο σε ένα κοινωνικό δίκτυο, το κοινωνικό δίκτυο ενδεχομένως καταγράφει ότι κάνατε αυτή την κίνηση.

Η Topomarket IKE  ενδέχεται να περιλαμβάνει links (συνδέσεις) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Topomarket IKE για τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Η Topomarket IKE συνεργάζεται με εξωτερικό πάροχο για την καταγραφή δεδομένων που αφορούν Topomarket IKE και ο πάροχος πληροί τις προδιαγραφές τήρησης απορρήτου που ορίζει ο νόμος.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: